NinjaFishing SHOP

ZWROTY

Zwroty

W celu odstąpienia od umowy należy:

  1. Wysłać oświadczenie dostępne niżej drogą mailową na adres sklep@ninjafishingshop.pl . Prosimy o dołączenie do paczki zawierającej zwracany towar wydrukowanego i podpisanego formularza dostępnego niżej, ułatwi i przyśpieszy to procedurę zwrotu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ninja Fishing Dorota Gajowiak Krężnica Okrągła 141, 24-200 Bełżyce NIP 9191771315

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

  1. Dołączyć paragon lub inny dowód zakupu.
  2. Wysłać towar na swój koszt na adres

Ninja Fishing Dorota Gajowiak

Krężnica Okrągła 141

24-200 Bełżyce

      3. Zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru.

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwracany towar nie może mieć jakichkolwiek śladów używania. Towar należy odesłać w miarę możliwości w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.

Scroll to Top